Over DB-connect

DB-connect is het landelijk expertisecentrum doofblindheid. Voor iedereen met een beperking in horen en zien, hun omgeving en verwijzers.
DB-connect is opgericht door de zorgaanbieders Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio.

Informatiepunt – contactpersonen

DB-connect heeft een informatiepunt dat wordt bemand door contactpersonen, twee van elke organisatie. Dat zijn deskundigen op het gebied van doofblindheid. Elke werkdag tussen 10:00 en 12:00 uur beantwoorden zij vragen op het gebied van beperkingen in horen én zien, gespecialiseerde zorg, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en werk. Zij verwijzen door als er specialistische zorg of dienstverlening gevraagd wordt.

Kerngroep

De coördinatie en verdere doorontwikkeling van DB-connect is in handen van een kerngroep. Elk van de vijf samenwerkende organisaties van DB-connect heeft een vertegenwoordiger in deze kerngroep. De kerngroepleden hebben elk een of meerdere portefeuilles onder hun hoede, deze zijn: samenwerking, organisatie, communicatie, opleiding, wetenschappelijk onderzoek, kennis & innovatie, kwaliteit.

Initiatieven

DB-connect organiseert en ondersteunt diverse initiatieven op het gebied van doofblindheid. Denk aan Samen Wijzer, Oog en oor voor talent en Landelijke intervisiedagen voor professionals.
DB-connect werkt tevens aan de ontwikkeling van nieuwe diensten, zols een e-learning programma voor professionals.

Contact

Het informatiepunt is op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via 085 065 45 90. Het mailadres is .