Communiceren


Iemand die een beperking in zien en horen heeft is vaak aangewezen op andere manieren van communiceren.

Doordat het gehoor achteruit gaat, kan een gesprek niet meer worden gevoerd door enkel waar te nemen via de oren. De combinatie met slecht zien zorgt ervoor dat het moeilijk is om te oriënteren waar de gesprekspartner zich bevindt, wie er aan het woord is en aan wie een vraag gesteld wordt.

Afstemming

Daarom is het belangrijk om de persoon met doofblindheid is de regie te geven in zowel de keuze voor hulpmiddelen als de communicatievorm. Hij of zij kan beter communiceren als de communicatie afgestemd is op de beperking. Denk daarbij aan de volgende communicatievormen: gesproken taal, gebaren, pictogrammen en/of verwijzende voorwerpen. Daarnaast kan ook het gebruik van hulpmiddelen, zoals een tolk of technologische toepassingen, een uitkomst zijn. Meer weten? Bekijk onze praktische tips voor communiceren.

Social Haptic Communication
In Woord en Gebaar (2020) is een artikel verschenen over Social Haptic Communication, een manier van communiceren via aanraking met mensen met doofblindheid. Ingrid Korenstra en Trudy v.d. Merbel (beide betrokken bij DB-connect) zijn hiervoor geïnterviewd. Lees het door op de volgende link te klikken: Social Haptic CommunicationDV.artikel Woord en Gebaar