Doofblindheid signaleren

Het is niet altijd makkelijk vast te stellen of iemand een beperking in horen, in zien of in horen én zien heeft. Daarom heeft DB-connect in samenwerking met deskundigen drie signaleringslijsten gemaakt. Lijsten die u als professional of als bekende in kunt vullen om een indicatie te krijgen of iemand minder hoor- en/of gezichtsvermogen heeft.

Heeft u een signaleringslijst ingevuld en is er sprake van een mogelijke beperking in horen en/of zien, neemt u dan vrijblijvend contact op met DB-connect.

U kunt een keuze maken uit de volgende signaleringslijsten met thema zien, horen, horen én zien:

signaleringslijst kind jong volwassen

 55+

signaleringslijst kind jong volwassen

       Kinderen en jong volwassenen

signaleringslijst kind jong volwassen

       Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking