Ondersteuning

Ondersteuning in het proces van verlies

Ook wanneer men heeft geleerd om te gaan met de beperkingen van doofblindheid, blijven momenten van frustratie voorkomen. Soms wordt dit afgereageerd op mensen in de omgeving. En andersom kunnen ook mensen in de omgeving boos worden op iemand met een beperking in zien en horen. Het is dan belangrijk om je in elkaar te verplaatsen. Doofblindheid is niet alleen lastig voor de persoon zelf, maar ook voor vrienden en familie. Ook zij kunnen professionele ondersteuning nodig hebben. Mensen in de omgeving moeten een gelijkwaardige relatie kunnen onderhouden.

“Er zijn behoorlijk wat drempels die je moet overwinnen. Dat moet je samen doen met je omgeving en je moet zorgen dat zij dat ook met jou willen doen” ~ Michael

Professionele ondersteuning

Leven met een beperking in zien en horen is niet eenvoudig. Of iemand nu al zijn hele leven doofblind is, een progressieve aandoening heeft of op latere leeftijd een beperking in zien en horen krijgt: in alle gevallen is professionele begeleiding aan te raden.

Hulpverleners die gespecialiseerd zijn in doofblindheid kunnen helpen bij het zoeken van praktische oplossingen. Ze kunnen ook psychische hulp bieden bij het verwerken en leren omgaan met beperkingen. Er zijn ook diverse revalidatieprogramma’s voor mensen met een beperking in zien en horen.

Het belangrijkste instrument voor de hulpverlening is goed te luisteren naar de cliënt: hoe gaat deze om met zijn beperkingen? Wat heeft hij of zij nodig in dit stadium? De verzorger of familie is soms gewend om alles uit handen te nemen, zonder daar goed over te communiceren. Terwijl juist het behouden van de regie belangrijk is voor mensen die slechter horen of zien. Wat iemand nog zelf kan, wil diegene vaak ook graag zelf doen. Dat is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde.

“Op een bepaald moment kon ik niet verder. De enige optie is dan revalidatie” ~ Michael

Revalidatie

Revalidatie is gericht op de communicatiemogelijkheden, mobiliteit en zelfredzaamheid. Het zorgt ervoor dat iemand de dingen kan blijven doen die hij of zij wil doen. Mensen leren dan om met hun beperkingen om te gaan en hun leven daar op in te richten zodat ze (met hulp van de omgeving) zelfstandig kunnen functioneren. Een revalidatietraject bestaat uit onderzoek, advies, training en persoonlijke begeleiding. Trainingen kunnen bestaan uit arbeidsgerichte training, maar ook trainingen in communicatie en presentatie. Bij begeleiding wordt gekeken naar de individuele wensen én mogelijkheden.

Persoonlijke begeleiding

Als iemand slechter gaat zien en horen is dat ingrijpend. Hij of zij moet zich dan instellen op een nieuwe situatie. Vaak heeft iemand die geconfronteerd wordt met een beperking in zien en horen heel wat te verwerken. Persoonlijke ondersteuning kan dan wenselijk zijn. Naast aandacht voor persoonlijke aspecten is er ook praktische persoonlijke ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld bij aanvragen van (financiële) regelingen.