Ouder en kind

Opvoeding van een kind met een beperking in zien en horen

Ieder kind verdient de kans op een optimale ontwikkeling. Dus ook kinderen met een beperking in zien en horen. Ouders zitten vaak met een hoop vragen. Hoe kan ik communiceren met mijn kind? Hoe kan mijn kind relaties opbouwen met leeftijdsgenoten? Als mijn kind naar school gaat, hoe moet dat straks? Om dit soort vragen te beantwoorden is het goed om te starten met vroegbegeleiding. Ouder en kind krijgen dan specifieke ondersteuning door deskundigen.

Ouder en kind en het onderwijs

In onderwijs en opvoeding gaat veel aandacht naar het opbouwen van vertrouwde contacten en het leren van taal en communicatie. Dat wordt afgestemd op de mogelijkheden van het kind. Om taal te leren wordt gebruik gemaakt van verwijzers: een voorwerp krijgt dan een vaste betekenis. Een washandje kan bijvoorbeeld staan voor wassen. Naast aandacht voor communicatie en het (opbouwen en onderhouden van) relaties, is er ook specifieke ondersteuning voor zelfredzaamheid, oriëntatie, mobiliteit en het opdoen en verwerken van informatie.

U kunt ook onze tips bekijken.