Over DB-connect

DB-connect is het landelijk expertisecentrum doofblindheid. Voor iedereen met een beperking in horen en zien, hun omgeving en verwijzers.
DB-connect is opgericht door de zorgaanbieders Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio.

Informatiepunt – contactpersonen

DB-connect heeft een informatiepunt dat wordt bemand door contactpersonen, twee van elke organisatie. Dat zijn deskundigen op het gebied van doofblindheid. Elke werkdag tussen 10:00 en 12:00 uur beantwoorden zij vragen op het gebied van beperkingen in horen én zien, maar ook over gespecialiseerde zorg, maatschappelijke dienstverlening, onderwijs en werk. Ze verwijzen u door als u om specialistische zorg of dienstverlening vraagt.

Kerngroep en webredactie

De coördinatie en verdere ontwikkeling van DB-connect is in handen van een kerngroep. Elk van de vijf samenwerkende organisaties van DB-connect heeft een vertegenwoordiger in deze kerngroep. De leden van de kerngroep hebben een of meerdere portefeuilles onder hun hoede, zoals: samenwerking, organisatie, communicatie, opleiding, wetenschappelijk onderzoek, kennis & innovatie, kwaliteit.

De webredactie bestaat uit ervaringsdeskundigen, de communicatieadviseur en afgevaardigden van de samenwerkende organisaties. Zij komen enkele keren per jaar bij elkaar en bespreken o.a. wat er aan de website geactualiseerd en/of toegevoegd kan worden.

Initiatieven

DB-connect organiseert en ondersteunt diverse initiatieven op het gebied van doofblindheid. Zoals Samen Wijzer, Oog en oor voor talent en landelijke intervisiedagen voor professionals.
DB-connect werkt ook aan de ontwikkeling van nieuwe diensten, zoals een e-learning programma voor professionals.

Contact

Het informatiepunt is op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via het nummer 085 065 45 90. U kunt ook een mail sturen naar contact@dbconnect.info