Werken

Aan de slag gaan of de baan behouden is met recht een uitdaging voor mensen met doofblindheid. Werken is mogelijk, maar wel met aanpassingen die voor elke persoon weer anders zijn.

Communicatie met collega’s

Belangrijk is om naar collega’s en leidinggevenden duidelijk te zijn over de communicatiemogelijkheden. Overleggen op het werk, maar ook het praatje tijdens de pauze, zijn belangrijk voor goede werkrelaties. Door zelf de communicatie op gang te helpen, ontwikkelen mensen een goede band met collega’s en een prettig gevoel bij het bedrijf.

Omscholen

Als iemand op latere leeftijd doofblind is geworden, dan kan het zijn dat hij of zij niet meer het beroep kan doen waar hij of zij voor opgeleid is. Re-integratiebureaus of zorginstellingen kunnen dan helpen bij bijscholing of omscholing. Ze kijken dan samen met de persoon naar de mogelijkheden en verzorgen begeleiding, revalidatie en training.

Beschutte werkplek

Soms is het door beperkingen alleen mogelijk om in een aangepast bedrijf te werken. Een beschutte werkplek (ook wel werkvoorzieningsbedrijf of sociale werkplaats) biedt dan uitkomst. Daar heeft iemand met een beperking de mogelijkheid om zelfstandig en in eigen tempo te werken.

Dagbesteding

Het kan zijn dat de beperkingen het werken op de gewone arbeidsmarkt onmogelijk maken. In dat geval is een programma met activiteiten op een centrum voor dagbesteding een optie. Het programma kan bestaan uit arbeidswerkzaamheden, nieuwe uitdagingen, zintuiglijke stimulering en/of het werken aan zelfontplooiing en zelfstandigheid.